Tranh tô màu Sao Mộc

Trang tô màu Sao Mộc

Sao Mộc, hành tinh thứ năm và lớn nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta, là một đối tượng hấp dẫn để tìm hiểu. Với kích thước lớn và độ mạnh của từ trường vượt trội gấp 14 lần so với Trái Đất, Sao Mộc còn có tới 67 mặt trăng! “Vết Đỏ Lớn” trên Sao Mộc thật sự là một cơn bão kéo dài đã tồn tại hơn 300 năm. Nếu bạn thấy thú vị về Sao Mộc, hãy khám phá thêm thông qua việc tô màu. Chúng tôi cung cấp miễn phí các trang tô màu về Sao Mộc, Hệ Mặt Trời và các hành tinh khác trong hệ thống của chúng tôi để bạn tận hưởng và tìm hiểu về vũ trụ.